PRISER AUTOGIRO

Välj det autogiro-avtal som bäst passar dina behov! När du tecknar autogiro så binder du dig för 12 månader. Efter de 12 månaderna så löper autogirot på och du har 2 månaders uppsägningstid. Du kan frysa kortet vid sjukdom/ långresa/operation el. liknande.
Autogiro vuxen
 Detta gäller
Pris
VUXEN GYM

För träningsglada vuxna som tycker att gymmet täcker alla träningsbehov!

399 SEK/mån

VUXEN GYM & GRUPP

För träningsglada vuxna som både vill träna i gymmet och köra gruppträning!

499 SEK/mån

 SENIOR GYM

För träningsglada vuxna över 65 år som tycker att gymmet täcker alla träningsbehov!

349 SEK/mån

SENIOR GYM & GRUPP

För träningsglada vuxna över 65 åsom både vill träna i gymmet och köra gruppträning!

399 SEK/mån

Autogiro ungdom/student
 Detta gäller
Pris
STUDENT GYM

För träningsglada studenter som tycker att gymmet täcker alla träningsbehov!

349 SEK/mån

STUDENT GYM & GRUPP

För träningsglada studenter som både vill träna i gymmet och köra gruppträning!

399 SEK/mån

UNGDOM

För träningsglada ungdomar (i åldern 14-20) som både vill träna i gymmet och köra gruppträning!

299 SEK/mån


 


 Övrigt
 
Pris
UPPLÄGGNINGSAVGIFT

Vid tecknande av autogiroavtal tillkommer en engångsavgift

150 SEK

MEDLEMSAVGIFT HEL
MEDLEMSAVGIFT HALV

Medlemsavgift för alla vuxna (obligatoriskt vid direktköp/autogiro) 

Medlemsavgift för studerande/ungdom (obligatoriskt vid direktköp/autogiro) 

400 SEK/år

200 SEK/år

BLIPP-KORT

Du behöver ett personligt "blipp-kort" som öppnar dörrarna under de obemannade tiderna, samt checkar in dig.

Tappar du bort kortet kostar det 100 kr att få ett nytt.

0 SEK

TRÄNA MED BARN

För träningsglada vuxna som vill träna med sitt barn 10-13 år. Gäller både gym och gruppträningsklasser. Pristillägget läggs på förälderns autogirodragning.

+ 250 SEK/mån